Exhibitions 2019

06.08.2019 – 10. 09. 2019, Skrito za zidovi, VERONIKA VESEL POTOČNIK,  Small gallery, Kranj

02.07.2019 – 03.08.2019, novi člani Likovnega društva Kranj ALEKSANDER DRAKULIČ, DOMEN DIMOVSKI, ANDREJA SRNA, ANAMARIJA DIMOVSKA, Small gallery, Kranj

03.06.2019 –  01.07. 2019, Vesoljni svet, MIHA PERČIČ, Kranj Gallery in the City Municipality of Kranj

10.05.2019 – 31.05.2019, The world of images, FRANC BEŠTER, JAKA BONČA, BRUT CARNIOLLUS, BOGE DIMOVSKI, IRENA JERAS DIMOVSKA, ANDREJA ERŽEN, JOŽE ERŽEN, KLEMENTINA GOLIJA, LOJZE KALINŠEK, MARTINA MARENČIČ, PETER MAROLT, MIHA PERČIČ, MARUŠA ŠTIBELJ, NEJČ SLAPAR, TOMAŽ ŠEBREK, LUČKA ŠPAROVEC, KAJA URH, FRANC VOZELJ, CVETO ZLATE, Kunstwerk KRASTAL, Einöde bei Villach / A

07.05.2019 – 01.06.2019 in 07.05.2019 – 31.08.2019, Carta incognita, HAMO ČAVRK, (Grand prix winner of the 7th International Festival of Fine Arts Kranj – ZDSLU 2018), Small gallery, Kranj and Town Hall (Gorenjski museum), Kranj

05.04.2019 –19.04.2019, Ko-laž ni laž (V razkrivanju preteklosti in iskanju prihodnosti), MARUŠA ŠTIBELJ, Ministry of Culture, Ljubljana

03.04.2019 – 04.05.2019, Comprehensiveness of geometry, BRUT CARNIOLLUS, NEJČ SLAPAR, JAKA BONČA ANDREJA ERŽEN in PETR MAROLT, Gallery Insula, Izola

08.02.2019 – 02.03.2019, Sámo ustvarjanje, NORIAKI SANGAWA in ANNA SANGAWA HMELJAK, Gallery Dr. Cene Avguštin, Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Kranj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *